PORTRÆT VIDEO BILLEDANALYSER HOME
 Winnie Meisler - Illustration -
om Kunsten i bøgerne, i hjemmet og i hjertet :
Billedkunst har i årtuinder haft et afsæt i den folkelige eller litterære  fortællekunst, også selvom resultatet ikke direkte er illustrationer.
Mærkeligt nok er det finere at male et billede inspireret af fex en mytologisk tekst, end at illustrere samme tekst i en bog !

- Når jeg er billedredaktør vælger jeg også meget gerne andre kuntneres billeder, fordi det skal være overraskende, fantastisk og spændende at åbne en ny bog.
Hvis billederne har en indre dynamik og styrke er det utroligt spændende at sætte dem i relation til en litterær tekst.

" Fri som fuglen"  - udgivet på Dansklærerforeningens forlag - er eet af mine eksempler på en banebrydende nytænkning af skolebøgernes billedsprog.
Her brugte jeg Danske og udenlandske billedkunstneres værker, og resultatet blev både spændende og flot.

- Bog-Illustrationer er billedkunstneriske fortællinger over bogens indhold, Billedsproget kan åbne for nye dimensioner og tolkninger og dermed bidrage til større forståelse af den litterære tekst.

Ofte vil  sådan en illustration - et billede - kunne stå alene, og i sig selv kunne inspirere til nye fantastiske fortællinger over samme emne eller helt nye fantastiske historier.

Det er fantastisk at tænke på - (ikke mindst set i forhold til at udstille på et galleri, som måske kun har åbent i weekenden - !) - at hundrede tusinde børn og unge ser mine illustrationer i skolebøgerne - de har sat deres fantasi igang - de mailer og ringer til mig.

Jeg arbejder også i udstrakt grad med billedcollage, og underviser i denne kunstart på Danmarks Pædagogiske Universitet, i Folkeskoler, på højskoler, efterskoler  og kurser.

Mine egne billeder og billedcolleger er efterspurgt til voksen, ungdoms- og skolebøger i Danmark og udlandet.

Billederne og collagerne  er også anvendt  til eksamensopgaver og som emne i fagene billedlæsning, analyse og billedkunst.

De lag vi afdækker og fortæller sammen på mine kurser for lærere, børn og voksne viser det, så det er ikke noget jeg tror - det er noget jeg VED!!

Jeg er hele tiden på vej, søger nye udtryk og finder inspiration i de bøger jeg skal illustrere. Ingen bog ligner den jeg lavede før !!

Mine arbejder som billedkunstner udspringer af kunstneriske oplevelser jeg gives,
hvad jeg ser og hører - altsammen  bearbejdes af min fantasi og tager form som fantastiske fortællinger, og menneskeskildringer som jeg gerne vil fortælle til andre.