HOMEtekst
han tænkte
kaj
Hun er fed som nøddekærne
tekstOg inde i stuen sad bedstemor !!

H.C.Andersens eventyr
SNEDRONNINGEN
en collage film
 af Winnie Meisler
222 håndklippede collager "som postkort sendt fra en rejse til Snedronningens land."
2005Anmeldelser 

Biblioteksmedier:
Det hele er Andersens poesi i klipperi!
Broget løjerligt alleslags, alt med en saks! - 

Sådan betegnede vor store eventyrdigter selv en af
sine mange collager.
Og det kunne også meget vel være overskriften for kunstneren Winnie Meislers fortolkning her af Snedronningen,hvor hun til den originale tekst har klippet ikke mindre end 222 collager til en surrealistisk, ja, næsten "syret" billedfortælling.

En historie, der måske ikke direkte er forbudt for børn,  men nok vil finde størst klangbund hos unge mennesker og opefter aldersmæssigt.
Meisler betegner det selv som "en udviklingsrejse fra det uskyldige barn, gennem den voldsomme pubertet,og kampen mod det ukendte, til fuldendelsen af selve det, at blive et HELT menneske", og i samspil med Bjarne Hermansens suveræne fortolkning af eventyret i fortællerens rolle er denne collage-dvd et af de gode resultater af H.C. Andersen-året 2005.  
Snedronningen er et eventyr i 7 historier og et af Andersens allerbedste. 
Og med digterens egne ord kan man passende kalde Winnie Meislers 222 collager for "et heelt Kunststykke".
René Boye Pedersen

Folkeskolen :
4-08-2006Anmeldelse Snedronningen
Et eventyr i syv historier, Forfatter: H.C. Andersen,  Illustrator: Winnie Meisler
Fortæller: Bjarne Hermansen Varighed: En time og 13 minutter
Winnie Meisler - www.meisler.dk

Anmeldt af: Lisbeth Tolstrup:

Netop nu - med det yderst massive H.C. Andersen-år i 2005 på rimelig afstand - er det igen vedkommende at høre en fortælling som "Snedronningen".
Eventyret regnes blandt Andersens væsentligste og har været genstand for adskillige fortolkninger,  litterære som billedkunstneriske.
I Bjarne Hermansens oplæsning er der en fin rytme,der på én gang overholder en klassisk fortælletradition og samtidig forstærker de billedlige tolkninger,der muliggøres gennem forløbet af de 222 billedcollager, alle udført af Winnie Meisler, som udgør dvd'ens billedside.
Sættes dvd'en ind i en undervisningssammenhæng,er der flere mulige indfaldsvinkler.
Den litterære, den billedkunstneriske og den tidsbårne.
For der er tale om lidt af et eksperiment i dette projekt, hvor der nok læses højt, men samtidig stilles udfordringer til beskueren om at være åben og modtagelig for den stærke og ofte surrealistiske billedside.
Der kan læses paralleltolkninger ind - men der er også så meget andet at tage fat på.
Winnie Meisler er kendt for sine mange illustrationer, blandt andet i Dansklærerforeningens udgivelser, men her er det billedkunstneren Winnie Meisler, der går i dialog med et klassisk kunsteventyr.
Set med billedkunstøjne er der meget at hente og meget at relatere til i klassiske sammenhænge som montage og selvfølgelig collage - eller decoupage, som dronningen valgte, da hun i 2000 illustrerede det samme eventyr.
Der er godt gods i denne dvd -
lad eleverne lytte og se og arbejde selv.
Lisbeth Tolstrup